Cílem projektu bylo robotizované pracoviště se zařízením FANUC, jako samostatná svařovací buňka

Implementace moderních průmyslových robotů do svařovacích aplikací přináší zautomatizování výrobního procesu a snížení výrobních nákladů.

 

Výhody robotizace buňky
  • kompaktní robotické řešení
  • variabilita otočného stolu - zákaznická volba počtu pozic
  • jednoduché ovládání
  • rychlá přestavba nebo přesun po hale
  • usnadnění lidské práce
  • maximální výrobní efektivita

V podestě jsou umístěny kanály pro rozvody vzduchu a elektrické energie a otvory pro převoz a manipulaci vysokozdvižným vozíkem. Po instalaci se provede pouze připojení na elektrickou energii, vzduch a ochranný plyn.

 

V robotické svařovací buňce je umístěn manuálně otočný stůl o průměru 2 000 mm s pneumatickou aretací svařovací polohy, pro 2 samostatná pracoviště (pro připevnění svařovacích přípravků). Tato pracoviště jsou předělena plentou a jsou opatřena přívody vzduchu a elektrické energie pro polohovadlo. Vnitřní prostor buňky je osvětlen. Otočný stůl je spojen s rámem a podstavcem, na kterém je umístěn svařovací robot.

 

 

Uvnitř svařovací buňky robotizovaného systému je umístěna čistící a frézovací stanice pro svařovací hořák. Pracovní prostor je vybaven trychtýřem s ventilátorem pro odtah zplodin. Ty jsou vedeny potrubím do filtrační jednotky, zavěšené na zadní stěně opláštění. V zadní části buňky, za opláštěním na podestě, je umístěno řízení svařovacího robota, svařovací zdroj, elektrická rozvodná skříň, sud s drátem a případně nádoba s ochranným plynem.

 

Celá automatizovaná svařovací buňka se dá při změně projektu pracoviště jednoduše přemístit vysokozdvižným vozíkem. Řízení svařovacího robota je propojeno kabelem s ručním ovládáním, tzv. „teach pendantem“, pomocí kterého obsluha řídí, ovládá, programuje a nastavuje celý technologický výrobní proces.

 

Siemens
CIE
CROMODORA
FujiKoyo
Grammer
HAWLE ARMATURY
Heluz
ISOLIT-BRAVO
MARLENKA
MAXION
MEGATECH
NOVEM
OLMA
SCHÄFER-SUDEX
SCHÄFER-WERKE
Skoda
STOELZLE UNION
VEST
WASHTEC
ZČU
ZEVETA