Automatizované laserové systémy do výroby

ARC-Robotics nabízí návrhy robotických laserových systémů na míru

Dodáme vám návrh kompletního technologického řešení a optimalizace procesních parametrů pro dané aplikace.

 

Naše úzká spolupráce s Výzkumným centrem Západočeské univerzity – NTC a firmou RAPTECH nám navíc umožňuje zvolit a otestovat nejvhodnější robotizovanou technologii a technologické postupy týkající se laserových systémů dle individuálních požadavků zákazníka. Kromě vypracování projektu robotizované technologie laserových systémů zajišťujeme dodávky a integrace ostatních špičkových robotických zařízení do výrobního procesu.

 

 

Laserové kalení
 • lokální povrchové kalení v přesně požadovaných místech 
 • nízké tepelné deformace
 • online řízení procesní teploty
 • žádná nebo minimální potřeba následného opracování
 • střižné nástroje, lisovací formy, ozubená kola, lopatky turbín
Laserové svařování
 • malé tepelné namáhání svařované součásti - nízké deformace
 • hladký a symetrický svarový spoj
 • vysoká procesní stabilita a rychlost
 • snížení výrobních a pořizovacích nákladů
 • přesně nastavitelná hustota vnesené energie ve vztahu ke svařovaným materiálům
Laserové navařování
 • nízké tepelné ovlivnění povlakované součásti
 • prodloužení životnosti součástek
 • dosažení vysoce kvalitní vrstvy se širokým spektrem speciálních materiálových vlastností - vysoká tvrdost, chemická odolnost, teplotní odolnost atd.
 • opravy lisovacích forem, ozubených kol, hřebenů