Manipulace
 

Nabízíme ucelené řešení robotické manipulace s dílem od polotovaru do výstupní kontroly.

Špičková robotická zařízení FANUC provádějí veškeré úkony v rámci řetězce továrních a výrobních procesů. Slouží k zakládání a vyjímání dílů, jejich balení či sestavování na veškerých automatizovaných pracovištích a výrobních linkách. 

Manipulační roboty FANUC jsou určené také k automatizaci činností spočívajících v odkládání, předávání či odebírání nejrůznějších výrobků.

Stroje FANUC pro robotizovanou manipulaci s materiálem a jeho polohování byly uzpůsobeny rovněž pro rychlé aplikace typu pick  & place, manipulace při zkoušení a měření výrobků či manipulace u obráběcích strojů a mezi listy.

 • zakládání a vyjímání ze strojů
 • balení
 • sestavování
 • manipulace u obráběcích strojů
 • balení potravin 
 • přesun dílů
 • manipulace mezi lisy  
 • zakládání, polohování dílů
 • testování a měření
 • pick & place aplikace
 • sestavování elektrických a mechanických komponentů
mani02
 
 
 
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.